Tilbud

Vi tilbyder to weekendophold om måneden på Bavnehøj. Vi modtager drenge og piger fra 6 årsalderen. I lige uger modtager vi børn med autisme og i ulige uger modtager vi børn med adhd.

Barnet har mulighed for at komme fra fredag eftermiddag kl.13.00 til søndag eftermiddag kl. 14.00 Hvor Bavnehøj tilbyder at køre barnet hjem.

I sommerferien holder Bavnehøj åbent i uge 27.

På Bavnehøj er der mulighed for at vokse op sammen med de børn, man er på weekendophold med.

Weekendophold på Bavnehøj

Rammer

Bavnehøj er et fristed, hvor børnene har mulighed for at styrke sine sociale kompetencer. Børnene bliver støttet og vejledt igennem dagen, så de så vidt muligt
ikke oplever nederlag i sociale relationer.

Den faglige tilgang til barnet er baseret på specialpædagogik, hvori de centrale kernebegreber er indleven, anerkendelse, respekt samt ressource fokusering.

Det er vigtigt barnet oplever at færdes i en forudsigelig, tryg og kontinuerlig hverdag.
Derfor prioriterer vi fællesskab frem for eneskab.

Vi tager udgangspunkt i børnenes behov og ressourcer.

Dagligdagen på Bavnehøj er overskuelig og struktureret.

Overordnet styrkes børnenes sociale kompetencer.