Målgruppe

Bavnehøj modtager drenge og piger fra 6 års alderen.

Dianogser:

  • ADHD/ADD OCD
  • Autismespektrumsforstyrrelser
  • Tourette Syndrom
  • Beslægtede diagnoser til ovenstående
Bavnehøj modtager drenge og piger fra 6 årsalderen.