Hvem er vi?

Bavnehøj er en selvejende institution der er godkendt efter Lov om social service § 66 stk. 1 nr 5.
Bavnehøj er godkendt til at modtage 12 børn i aflastning i weekender og en ugentlig aflastningsdag fra onsdag til torsdag. Vi bor på landet i udkanten af Nordrup skove, beliggende i skønt område ca. 3 km fra Nordrup by mellem Ringsted og Køge. Valget af Bavnehøjs beliggenhed er foretaget bevidst ud fra den forståelse af, at naturen har en helende indflydelse på et stresset sind. Samtidig giver miljøet mange muligheder for at udvikle færdigheder som børnene kan profiterer af i hverdagen.

Den faglige tilgang til barnet er baseret ud fra specialpædagogik, hvori kernebegreberne er indleven, anerkendelse. Vi lægger vægt på at børnene har en forudsigelig, tryg og kontinuerlig hverdag.

Værdigrundlag

 • Positiv indfaldsvinkel til børnene, rumlighed, høj etik, lyst til at gøre en forskel, faglig bevidst.
 • Vi prioriterer individualitet, og pædagogiske tager vi udgangspunkt i barnets behov, ressourcer og forudsætninger.
 • Børnene bliver støttet og vejledt igennem dagen, så de så vidt muligt ikke oplever nederlag i sociale relationer.
 • Fælles for alle børn på Bavnehøj er: læring i sociale omgangsformer, hvordan man er sammen om en aktivitet, og hvordan man leger sammen. Vi hjælper børnene til hensigtsmæssigheder som evnen at trække sig ved konflikter med andre børn.
 • Børnene har eget værelse, som de selv er med til at indrette.
 • Bavnehøj er kendetegnet ved at være familiær og have trygge rammer, hvor barnet/den unge vil opleve voksne, være imødekommende, forudsigelige og stabile.
 • Vi arbejder ud fra at skabe det trygge og gode børneliv, hvor omsorg, sociale relationer og samarbejde er omdrejningspunkter.
 • På Bavnehøj arbejder vi efter værdierne trivsel og bevægelighed.
 • Børnene styrker sine sociale kompetencer sammen med andre, ikke alene.
 • Børnene har eget værelse, som de er med til at indrette.

 

Pædagogik

Vores arbejdsmetode er nuanceret med udgangspunkt i respekt, indleven, valgmulighed og indflydelse, relation, motivation samt ressource fokusering.
Dette gør vi ved anderkende det fælles tredje og den sociale sammenhæng som det bærende fundament.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, da børn er forskellige og har forskellige behov. Børnene skal opleve de er betydningsfulde og værdifulde.

Bavnehøjs pædagogiske linje er overskuelig og forudsigelig, hvilket støtter børnenes tryghed i hverdagen, dette gøres via piktogrammer og dagsrytmer.

 • Hvad skal vi lave – indhold.
 • Hvorfor skal vi lave det – skabe mening.
 • Hvornår laver vi det – tidspunkt.
 • Hvor skal vi lave det – placering.
 • Hvem laver vi det med – børn – voksne.
 • Hvordan laver vi det – metode.
 • Hvor længe laver vi det – tids perspektiv.
 • Hvad skal vi lave bagefter – indhold.

Børnene bliver styrket i tiltale form og omgangstone, samt hvordan man indleder og afslutter en samtale.

Fælles for alle børn er mestring i sociale spilleregler.

Fonden

Bestyrelsen på Bavnehøj er selvsupplerende.

 1. Jesper Overgaard Nielsen (skoleleder)
 2. Carsten Nielsen (Socialpædagog)
 3. Tine Pedersen ( Forældre )
 4. Lonni Svendsen (repræsentant fra Bavnehøj)

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde to gange årligt, til februar og oktober.